احداث پست گندله سازی اردکان یزد

شرکت برق منطقه ای یزد

سایر اطلاعات

 • کد پروژه: P21030
 • موضوع پروژه: اجرای خط و پست 20/63 کیلو ولت کارخانه گندله سازی اردکان
 • وضعیت پروژه: تحویل دائم
 • محل اجرا: استان یزد - اردکان
 • کارفرما: شرکت برق منطقه ای یزد
 • مشاور: مشانیر
 • تاریخ تنفیذ قرارداد: 25/09/1383
 • تاریخ اتمام پروژه (پیش بینی ): 07/1387
 • طول دوره گارانتی: 12 ماه
 • مبلغ قرارداد: ریال 14,762,547,186
 • الحاقیه: 0
 • درصد پیشرفت: 100
 • درصد پیش پرداخت: 25
 • مدت قرارداد: 15 ماه